بهترین صدای سنتور خود را از ما بخواهید

کوک دقیق سنتور

کوک دقیق سنتور
بهترین صدای سنتور خود را از ما بخواهید
بیش از ۱۵ سال سابقه نوازندگی و آموزش
مشاوره رایگان

کوک دقیق سنتور

تماس با ۹۱۹۴۴۴۲۳۵۹